Головна Персонал Наші співробітники
Наші співробітники

 

Image

 

     Найбільше багатство будь-якого підприємства це люди, фахівці своєї справи. В різних підприємствах концерну працюють висококваліфіковані спеціалісти – лауреати державних премій, доктори та кандидати наук, програмісти, конструктори, інженерні працівники, технологи та робітники основних виробничих професій, до яких з повним правом можна застосувати епітет «золоті руки».

     Зокрема, на ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» та ТОВ «Магнітприлад» вже багато років трудяться токарі та фрезерувальники 5 та 6 розрядів - Кравченко С.А., Коваль В.Г., Чайка А.П., Пилипака В.П., Мороз А.П., Карандєєв В.П., Радько В.С., що виконують найвідповідальніші замовлення.

     Інженерно-технічний персонал забезпечує високий організаційно-технологічний рівень робіт, що виконуються на виробничих потужностях

концерну. І хоча останні роки є непростими для виробництва в Україні, саме завдяки зусиллям цих людей на підприємствах зберігається висока виконавча дисципліна.

     Головний конструктор Шокарєв В.А. разом з своєю командою має значний досвід розробки та впровадження в виробництво складних електронних та механічних виробів в т.ч. і для оборонних цілей.

     Підприємства Концерну мають досвідчений управлінський персонал. З 1978р. ВАТ «Електромеханічний завод «Магніт» очолює Чернов С.М., що пройшов трудовий шлях на підприємстві від інженера-регулювальника до Голови правління. На посаді головного інженера ТОВ «Магнітприлад» вже тривалий час працює Андрущенко М.М., який саме на цьому підприємстві в свій час став лауреатом Державної премії СРСР за розробку новітньої військової техніки. Значний обсяг робіт по матеріально-технічному постачанні та реалізації продукції здійснює Лемішко П.Г. – член Наглядової Ради ВАТ «ЕМЗ «Магніт».

     В Концерні зосереджено значний інтелектуальний потенціал. Так, співробітниками ТОВ «Інтелектуальні технології – ІТ» та ТОВ «Нікос-еко» отримано понад 50 патентів України та інших країн на винаходи та корисні моделі. Доктор фізико-математичних наук, академік інженерної академії України Федорин Я.В. є науковим керівником багатьох науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються підприємствами Концерну для державних та інших науково-технічних програм. Лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки Осауленко М.Ф. є піонером в розробці цілої гами сучасних пристроїв, що базуються на електронно-променевих технологіях.

 
  Mail.ru